Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) nr 2016/679 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja tasuta) jõustumisel 25. mail 2018 jõustumisel selliste andmete liikumine ja direktiivi 95/46 / EÜ (andmekaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamine - RODO, me teavitame:

 1. Isikuandmete haldur on: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084. Halduriga saab ühendust kirjalikult, kasutades traditsioonilist posti järgmisel aadressil: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084 või e-post: info@thomas-it.ee

 2. Andmekaitseametnik ei olnud administraatorisse määratud.
 3. Isikuandmeid töödeldakse kunsti alusel. 6 par. 1 liitrit. f RODO, s.o põhineb töötlemise vajalikkusel seadusest tulenevatel eesmärkidel Administraatori õiguspärased huvid.
 4. Ettevõtte õigustatud huvid seisnevad pakkumises IT-lahenduste toodete ja teenuste klientidele. Ettevõte ei jaga andmeid teiste üksustega, välja arvatud juhul, kui neid on täiendavalt lisatud selles osas. Isikuandmete töötlemine kuulub Thomas IT äritegevuse alla.
 5. Isikuandmeid töödeldakse käsitsi ja automaatselt Thomas IT-klientidele pakutakse terviklikku majanduslikku teavet pakutavate toodete osana, et tegutseda vastavalt äritegevusele õigusaktidega (raamatupidamine) ja statistilistel eesmärkidel.
 6. Administraator töötleb isikuandmeid järgmises ulatuses: nimi, perekonnanimi, ametikoht, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), ettevõtte aadressiandmed, milles nad on avalikest allikatest - st veebisaitidel ja registrites ametnik (KRS, REGON jne)
 7. Isikuandmete töötlemisel on õigus õigus:
  • administraatori taotlused isikuandmete kasutamiseks,
  • Administraatori taotlused isikuandmete parandamiseks,
  • Administraatori taotlused isikuandmete kustutamiseks,
  • Administraatori taotlused isikuandmete töötlemise piiramiseks,
  • isikuandmete töötlemise vastu,
  • isikuandmete edastamine,
  • kaebab järelevalveasutusele.
 8. Administraator teeb kõik, et tagada kõik füüsilised vahendid, isikuandmete tehnilist ja organisatsioonilist kaitset nende juhusliku kasutamise eest tahtlik hävitamine, juhuslik kaotamine, muutmine, loata avalikustamine, \ t kasutamine või juurdepääs vastavalt kõigile kohaldatavatele eeskirjadele.